CSR & Verdensmål

Fonden Ørnehøj ønsker at bidrage til en bæredygtig verden og en grøn omstilling i samfundet. Som samfundsansvarlig aktør på det sociale område har Ørnehøj siden 2017 udviklet en CSR-politik baseret på en aktiv implementering af FN’s verdensmål i vores dagligdag. Dette afspejler sig direkte i vores daglige arbejde. Både i vores pædagogiske gøremål og i vores øvrige drift og administration. 

Foruden FN’s egen vurdering af relevante verdensmål for special og handicap-området, har vi udvalgt en række verdensmål vi arbejder med i hverdagen. Læs mere nedenfor.

Link til FN’s materiale om verdensmål og handicap: https://www.un.org/development/desa/disabilities/about-us/sustainable-development-goals-sdgs-and-disability.html

Verdensmål 4 – Ligeværdig og inkluderende undervisning i høj kvalitet

Inkluderende og ligeværdig kvalitets uddannelse til alle uanset baggrund og eventuelle handicap, er et mål som Ørnehøj arbejder med på alle niveauer i vores uddannelsestilbud. Vores læringsmiljø er skabt til at inkludere alle indskrevne borgeres unikke behov og muligheder for læring ind i det tilbud de tilbydes. Vi benytter f.eks. socialtilsynets bedømmelse af vores uddannelsestilbud til at måle på vores kvalitet.

Verdensmål 8 – Anstændige jobs

Promovering af samfundsmæssig bæredygtig økonomisk vækst gennem anstændige jobs til bl.a. Ørnehøjs målgruppe. Ørnehøj arbejder aktivt med at afklare vores borgeres kompetencer, i forhold til det ordinære jobmarked, gennem praktikforløb hos en række samarbejdspartnere. Vi sikrer at de opgaver der stilles den enkelte borger i udsigt, både matcher dennes kompetencer og læringsmål samt udføres i et trygt miljø.

Verdensmål 10 – Reducer ulighed

Ørnehøj arbejder med at reducere ulighed, ved at træne de til enhver tid indskrevne borgere i en inkluderende demokratisk forståelse og medinddragelse i forhold til politik og stemmeret. Derudover arbejder vi aktivt på at borgere, efter opholdet på Ørnehøj, har de bedste forudsætninger for at indgå en social tilknytning til det resterende samfund i såvel foreningsliv som arbejdsmarked.

Verdensmål 12 – Ansvarlig forbrug og produktion

Ørnehøj arbejder aktivt med at reducere madspild, fremme bæredygtig produktion og reducere forbrug. I administrationen har vi planer for at mindske papirforbrug, vælge strømbesparende materialer og så benytter vi elbil til at transportere elever ved indkøb, lægebesøg m.m. I vores uddannelsestilbud arbejdes der med bæredygtighed i undervisningen, herunder bæredygtig madproduktion. Maden der serveres på Ørnehøj skal desuden, hvor det er muligt, baseres på økologiske råvarer, indeholde grøn kost og så vidt muligt benytte grøntsager fra egen køkkenhave.

Verdensmål 14 – Livet i havet

Da Fonden Ørnehøj er placeret tæt på havet, med adgang til egen badestrand, har vi iværksat en række tiltag for at arbejde med havets bæredygtighed som tema. Derfor laver vi løbende oprydning langs stranden og benytter det vi opsamler i vores værksteder. Vi samler f.eks. ålegræs som vi benyttes i vores køkkenhave og vi benytter affekter fundet på stranden i vores form-værksted.

Verdensmål 17 – Partnerskaber

Fonden Ørnehøj arbejder aktivt med at indgå og pleje partnerskaber der kan understøtte vores arbejde med verdensmålene. Her kan bl.a. nævnes Verdensmål 8, hvor ligeværdige partnerskaber er vigtige for at kunne tilbyde vores unge de bedste muligheder for jobafklaring. I Verdensmål 10 lægger vi stort vægt på at indgå partnerskaber med foreninger der kan tilbyde borgere et socialt netværk udenfor Ørnehøj. I Verdensmål 12 har vi flere lokale partnerskaber hvor vi bl.a. køber lokalt producerede råvarer og leverer madspild som dyrefoder ved omkringliggende landbrug.

Verdensmål 4

Fonden Ørnehøj


Ørnehøjgårdsvej 11
4760 Vordingborg
Tlf.: 5531 2500

Email


info@ornehoj.dk

Telefontid


mandag – torsdag
9-12 og 13-15
Tlf.: 5531 2500

Udenfor kontortid,
kan vagten kontaktes på
Tlf.: 2086 2500

Privatlivspolitik

 

Vordingborg