Priser

Priser for ophold på Ørnehøj

OBS! Vores takster er ikke fratrukket moms.
Dette bevirker, at kommunens faktiske udgift reduceres med ca. 5%. Denne forskel udlignes i kommunen via momsudligningsordningen.
Har I eventuelle spørgsmål til nedenstående taksttabel, er I velkomne til, at kontakte vores økonomiafdeling på tlf. 55 31 25 00 i tidsrummet 9-12.

Pr. 01.01.2022 takseres ophold på Ørnehøj efter følgende takster:

Døgntilbud Pris pr. måned
SEL §66, Døgntilbud, børn og unge u. 18 år kr. 68.635
SEL §76, Efterværn – Unge over 18 år kr. 68.635
SEL §107, Botilbud i døgnforanstaltning, o. 18 år kr. 46.144
SEL §107, Botilbud i bofællesskab 6 pers. o. 18 år kr. 39.179
SEL §107, Botilbud i bofællesskab 4 pers. o. 18 år kr. 39.179
SEL §107, Botilbud i lejlighed m. støtte o. 18 år kr. 37.453
Dagtilbud Pris pr. måned
Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) kr. 22.491
Undervsningstilbud kr. 22.491
Lov om Aktiv Beskæftigelse – aktivering kr. 22.491
SEL §103, Beskyttet Beskæftigelse kr. 16.907
SEL§ 103, Aktivitets- og samværstilbud kr. 13.525
Funktionsudredning i forbindelse med aktivering kr. 9.247
Ekstra Støtte Pris. pr. måned
1 times ekstra støtte i døgnet kr. 10.433
2 timers ekstra støtte i døgnet kr. 20.866
4 timers ekstra støtte i døgnet kr. 41.732
8 timers ekstra støtte i døgnet kr. 83.463
Timetakster Kr. pr. time
SEL §85 eller ekstraordinær støtte kr. 343
Individuel samtaleterapi kr. 750
Traumebehandling kr. 750

* Ovenstående priser for undervisning og dagbeskæftigelse forudsætter deltagelse på holdstørrelser på 4-5 personer.

Fonden Ørnehøj


Ørnehøjgårdsvej 11
4760 Vordingborg
Tlf.: 5531 2500

Email


info@ornehoj.dk

Telefontid


mandag – torsdag
9-12 og 13-15
Tlf.: 5531 2500

Udenfor kontortid,
kan vagten kontaktes på
Tlf.: 2086 2500

Vordingborg