Priser

Priser for ophold på Ørnehøj

OBS! Vores takster er ikke fratrukket moms.
Dette bevirker, at kommunens faktiske udgift reduceres med ca. 5%. Denne forskel udlignes i kommunen via momsudligningsordningen.
Har I eventuelle spørgsmål til nedenstående taksttabel, er I velkomne til, at kontakte vores økonomiafdeling på tlf. 55 31 25 00 i tidsrummet 9-12.

Pr. 01.01.2024 takseres ophold på Ørnehøj efter følgende takster:

Indplacering Pris pr. måned
BL §43, Døgntilbud, børn takst ll
Taksten finder anvendelse når der er tale om eksv. særlige somatiske problematikker, udvidet støttebehov eller problematikker af juridisk karakter, som kræver særlige ressourcer.
kr. 81.426
BL §43, Døgntilbud, børn takst l
Standart takst.
kr. 74.023
 
BL §114, Efterværn kr. 74.023
 
SEL §107, Botilbud i døgnforanstaltning – takst llll
Taksten finder anvendelse når der er tale om eksv. særlige somatiske problematikker, udvidet støttebehov, eller problematikker af juridisk karakter, som kræver særlige ressourcer.
kr. 64.701
SEL §107, Botilbud i døgnforanstaltning – takst lll
Standart takst for døgndækket botilbud.
kr. 49.768
 
SEL §107, Botilbud i bofællesskab/lejl. – takst llll
Takst indpladseringen (I – IIII) tager afsæt i det aktuelle støtte behov.
kr. 64.701
SEL §107, Botilbud i bofællesskab/lejl. – takst lll
Takst indpladseringen (I – IIII) tager afsæt i det aktuelle støtte behov.
kr. 49.768
SEL §107, Botilbud i bofællesskab/lejl. – takst ll
Takst indpladseringen (I – IIII) tager afsæt i det aktuelle støtte behov.
Denne takst er udgangspunkt for beboere i udslusnings bolig.
kr. 42.254
SEL §107, Botilbud i bofællesskab/lejl. – takst l
Takst indpladseringen (I – IIII) tager afsæt i det aktuelle støtte behov.
kr. 40.544
 
SEL §108, Botilbud i lejl. kr. 68.440

Dagtilbud

Pris pr. måned
Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) kr. 24.257
Undervsningstilbud kr. 24.257
Lov om Aktiv Beskæftigelse – aktivering kr. 24.257
SEL §103, Beskyttet Beskæftigelse kr. 18.233
SEL§ 104, Aktivitets- og samværstilbud kr. 14.586
Funktionsudredning i forbindelse med aktivering kr. 9.975

Ekstra Støtte

Pris. pr. måned
1 times ekstra støtte i døgnet kr. 11.254
2 timers ekstra støtte i døgnet kr. 22.508
4 timers ekstra støtte i døgnet kr. 45.017
8 timers ekstra støtte i døgnet kr. 90.033

Timetakster

Kr. pr. time
SEL §85 eller ekstraordinær støtte kr. 370
Individuel samtaleterapi og traumebehandling kr. 750

* Ovenstående priser for undervisning og dagbeskæftigelse forudsætter deltagelse på holdstørrelser på 4-5 personer.

Fonden Ørnehøj


Ørnehøjgårdsvej 11
4760 Vordingborg
Tlf.: 5531 2500

Email


info@ornehoj.dk

Telefontid


mandag – torsdag
9-12 og 13-15
Tlf.: 5531 2500

Udenfor kontortid,
kan vagten kontaktes på
Tlf.: 2086 2500

Privatlivspolitik

Vordingborg