Priser

Priser for ophold på Ørnehøj

OBS! Vores takster er ikke fratrukket moms.
Dette bevirker, at kommunens faktiske udgift reduceres med ca. 5%. Denne forskel udlignes i kommunen via momsudligningsordningen.
Har I eventuelle spørgsmål til nedenstående taksttabel, er I velkomne til, at kontakte vores økonomiafdeling på tlf. 55 31 25 00 i tidsrummet 9-12.

Pr. 01.01.2024 takseres ophold på Ørnehøj efter følgende takster:

Døgntilbud Pris pr. måned
SEL §66, Døgntilbud, børn takst ll kr. 81.426
SEL §66, Døgntilbud, børn takst l kr. 74.023
SEL §76, Efterværn kr. 74.023
SEL §107, Botilbud i døgnforanstaltning – takst llll kr. 64.701
SEL §107, Botilbud i døgnforanstaltning – takst lll kr. 49.768
SEL §107, Botilbud i bofællesskab/lejl. – takst llll kr. 64.701
SEL §107, Botilbud i bofællesskab/lejl. – takst lll kr. 49.768
SEL §107, Botilbud i bofællesskab/lejl. – takst ll kr. 42.254
SEL §107, Botilbud i bofællesskab/lejl. – takst l kr. 40.544
SEL §108, Botilbud i lejl. kr. 68.440

Dagtilbud

Pris pr. måned
Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) kr. 24.257
Undervsningstilbud kr. 24.257
Lov om Aktiv Beskæftigelse – aktivering kr. 24.257
SEL §103, Beskyttet Beskæftigelse kr. 18.233
SEL§ 104, Aktivitets- og samværstilbud kr. 14.586
Funktionsudredning i forbindelse med aktivering kr. 9.975

Ekstra Støtte

Pris. pr. måned
1 times ekstra støtte i døgnet kr. 11.254
2 timers ekstra støtte i døgnet kr. 22.508
4 timers ekstra støtte i døgnet kr. 45.017
8 timers ekstra støtte i døgnet kr. 90.033

Timetakster

Kr. pr. time
SEL §85 eller ekstraordinær støtte kr. 370
Individuel samtaleterapi og traumebehandling kr. 750

* Ovenstående priser for undervisning og dagbeskæftigelse forudsætter deltagelse på holdstørrelser på 4-5 personer.

Fonden Ørnehøj


Ørnehøjgårdsvej 11
4760 Vordingborg
Tlf.: 5531 2500

Email


info@ornehoj.dk

Telefontid


mandag – torsdag
9-12 og 13-15
Tlf.: 5531 2500

Udenfor kontortid,
kan vagten kontaktes på
Tlf.: 2086 2500

Privatlivspolitik

Vordingborg