Målgruppe

Ørnehøjs målgruppe er borgere med mentale udviklingsforstyrrelser eller handicap, herunder senhjerneskadede og udviklingshæmmede. Vi modtager som udgangspunktet fra 16 år og opefter.

I vores døgnafdeling og tilhørende udslusningsboliger har vi særligt fokus på unge i alderen 16-30 år, der har særlige behov for støtte eller behandling i overgangen fra barndom til voksenlivet. Heri ligger også tilbud om afklaring af fremtidige bomuligheder, beskæftigelse og støttebehov.

I vores lejligheder har vi særligt fokus på voksenlivet. Her indgår bo støtte og tilbud om beskyttet beskæftigelse. I sidste led af vores udslusningsboliger kan borgere blive boende i voksenlivet.

Flere af vores borgere har diagnoser inden for autisme og ADHD området. Enkelte har andre udviklingsforstyrrelser. Fælles karakteristika for alle vores borgere er, at de typisk har haft svære indlæringsvanskeligheder i deres skoleforløb, som følge af intelligenshandicap eller udviklingsforstyrrelse.

Ørnehøj modtager ikke borgere, der har et aktivt misbrugsproblem.

Vores faglige tilgang og metode

Hver beboer på Ørnehøj betragtes som et unikt menneske, der har krav på sin metode og sine løsninger, der er tilpasset de behov, den enkelte har. Man kan således ikke tale om, at een metode kan anvendes til alle Ørnehøjs beboere. Hver og een skal mødes ud fra sit personlige ståsted.

Ovenstående beskrivelse og tænkning har udgangspunkt i – og er dybt forankret i den eksistentialistiske og humanistiske tradition – og bedst beskrevet af Søren Kirkegård i hans udsagn om “at man, naar det i Sandhed skal lykkes een at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der”.

Målet er, at den enkelte får udviklet sine kompetencer til at blive mest muligt omverdens uafhængig i sit fremtidige voksenliv. At alle beboere og elever på Ørnehøj får udviklet deres selvværd og selvstændighed. Og troen på, at det er okay, at ingen kan alt. Men at alle kan noget!

Vores værdigrundlag tager afsæt i:

 • Et eksistentielt og humanistisk menneskesyn og menneskers lige værd. Vi lægger vægt på, at alle vores beboere har deres integritet og ret til værdighed gennem så høj grad af selvbestemmelse over eget liv som muligt
 • At alle borgere og især de med særlige behov, har krav på at blive mødt som et unikt menneske med sine særlige muligheder her i livet
 • At vi alle har brug for succesoplevelser, som kilde til stadig vækst
 • At der på Ørnehøj skal være højt til loftet og gives plads til den enkeltes udvikling i en stadig balance med og respekt for fællesskabet og de demokratiske værdier.

Det er vores målsætning:

 • At den enkelte beboer opnår maksimal uafhængighed og størst mulig selvstændighed i forhold til bolig, socialt liv og eventuel beskæftigelse
 • At styrke beboernes almene dannelse, sociale kompetencer og omverdensforståelse
 • At uddanne unge med særlige behov til et voksenliv, der indeholder både et arbejds- og et fritidsliv, der svarer til det niveau den enkelte finder glæde og mening ved
 • At give kompetenceudvikling frem mod en arbejdsmarkedstilknytning
 • At bidrage til at vores beboere udvikler medborgerskab og tager mest muligt ansvar i eget liv og får en bevidsthed om indflydelse på eget liv
 • At skabe nysgerrighed og undren og størst muligt selvværd hos vores beboere
 • At bidrage til at den enkelte beboer udvikler bevidsthed om egne styrker og anerkendelse af egne svagheder
 • At de borgere, der flytter videre har mål og ønsker for fremtiden og ser tilbage på livet på Ørnehøj som en god tid

Beliggenhed

Ørnehøj er beliggende ved Bakkebølle Strand 8 km uden for Vordingborg. Ørnehøj ligger i et særligt natursmukt område med adgang til egen strand i parklignende omgivelser.

De fysiske rammer

Hovedafdelingen Ørnehøj er beliggende i smukke velholdte gamle bygninger med udsigt udover Storstrømmen. Vi råder over følgende boenheder:

 • Et døgnafsnit med sovende nattevagt: 15 enkeltværelser.
 • 2 udslusningsboliger: Mindre bofællesskaber med henholdsvis 6 og 4 pladser,
 • Et antal et- og toværelses lejligheder i selve Vordingborg by med tilknyttet specialpædagogisk bistand

Vi har værksteder til praktisk arbejdsprøvning og støttet beskæftigelse samt praktiske undervisningsfaciliteter inden for en lang række områder, samt specielt tilrettelagt undervisning i almene kompetencer på små hold.

I fritiden har vi egne boldbaner, fitness, MTB, sheltere til friluftsliv, musik og teater, IT, hjemmebiograf, go-cart og knallertværksted o.m.a.

Vores værdigrundlag tager afsæt i:

 • Et eksistentielt og humanistisk menneskesyn og menneskers lige værd. Vi lægger vægt på, at alle vores beboere har deres integritet og ret til værdighed gennem så høj grad af selvbestemmelse over eget liv som muligt
 • At alle borgere og især de med særlige behov, har krav på at blive mødt som et unikt menneske med sine særlige muligheder her i livet
 • At vi alle har brug for succesoplevelser, som kilde til stadig vækst
 • At der på Ørnehøj skal være højt til loftet og gives plads til den enkeltes udvikling i en stadig balance med og respekt for fællesskabet og de demokratiske værdier.

Det er vores målsætning:

 • At den enkelte beboer opnår maksimal uafhængighed og størst mulig selvstændighed i forhold til bolig, socialt liv og eventuel beskæftigelse
 • At styrke beboernes almene dannelse, sociale kompetencer og omverdensforståelse
 • At uddanne unge med særlige behov til et voksenliv, der indeholder både et arbejds- og et fritidsliv, der svarer til det niveau den enkelte finder glæde og mening ved
 • At give kompetenceudvikling frem mod en arbejdsmarkedstilknytning
 • At bidrage til at vores beboere udvikler medborgerskab og tager mest muligt ansvar i eget liv og får en bevidsthed om indflydelse på eget liv
 • At skabe nysgerrighed og undren og størst muligt selvværd hos vores beboere
 • At bidrage til at den enkelte beboer udvikler bevidsthed om egne styrker og anerkendelse af egne svagheder
 • At de borgere, der flytter videre har mål og ønsker for fremtiden og ser tilbage på livet på Ørnehøj som en god tid

Beliggenhed

Ørnehøj er beliggende ved Bakkebølle Strand 8 km uden for Vordingborg. Ørnehøj ligger i et særligt natursmukt område med adgang til egen strand i parklignende omgivelser.

De fysiske rammer

Hovedafdelingen Ørnehøj er beliggende i smukke velholdte gamle bygninger med udsigt udover Storstrømmen. Vi råder over følgende boenheder:

 • Et døgnafsnit med sovende nattevagt: 15 enkeltværelser.
 • 2 udslusningsboliger: Mindre bofællesskaber med henholdsvis 6 og 4 pladser,
 • Et antal et- og toværelses lejligheder i selve Vordingborg by med tilknyttet specialpædagogisk bistand

Vi har værksteder til praktisk arbejdsprøvning og støttet beskæftigelse samt praktiske undervisningsfaciliteter inden for en lang række områder, samt specielt tilrettelagt undervisning i almene kompetencer på små hold.

I fritiden har vi egne boldbaner, fitness, MTB, sheltere til friluftsliv, musik og teater, IT, hjemmebiograf, go-cart og knallertværksted o.m.a.

Fonden Ørnehøj

Ørnehøjgårdsvej 11
4760 Vordingborg
Tlf.: 5531 2500

Email

info@ornehoj.dk

Telefontid

Mandag – Torsdag
Kl. 9-12 & 13-15
Tlf.: 5531 2500

Udenfor kontortid,
kan vagten kontaktes på
Tlf.: 2086 2500

Vordingborg