Målgruppe & Pædagogik

Ørnehøjs målgruppe

Ørnehøjs målgruppe er borgere med kognitive handicap og/eller mentale udviklingsforstyrrelser, herunder senhjerneskadede og let udviklingshæmning. Vi modtager som udgangspunktet beboere fra 16 år og opefter. Vi har enkelte pladser til unge på 15 år.

I vores døgnafdeling og tilhørende udslusningsboliger har vi særligt fokus på unge i alderen 16-30 år, der har særlige behov for støtte eller behandling i overgangen fra barndom til voksenlivet. Heri ligger også tilbud om afklaring af fremtidige bomuligheder, beskæftigelses- og støttebehov.
I vores lejligheder har vi særligt fokus på voksenlivet. Her indgår bostøtte og tilbud om beskyttet beskæftigelse. I nogle af vores eksterne boliger kan borgere blive boende også i voksenlivet.

Flere af vores borgere har diagnoser inden for autisme og ADHD området. Enkelte har andre udviklingsforstyrrelser. Fælles karakteristika for alle vores borgere er, at de typisk har haft svære indlæringsvanskeligheder i deres skoleforløb, som følge af intelligenshandicap eller udviklingsforstyrrelse.

Ørnehøj modtager ikke borgere, der har et aktivt misbrugsproblem.

Ørnehøjs målgruppe - social

Ørnehøjs pædagogik

Hver beboer på Ørnehøj betragtes som et unikt menneske, der har krav på sin metode og sine løsninger, der er tilpasset de behov, den enkelte har. Man kan således ikke tale om, at een metode kan anvendes til alle Ørnehøjs beboere. Hver og een skal mødes ud fra sit personlige ståsted.

Ovenstående beskrivelse og tænkning har udgangspunkt i – og er dybt forankret i den eksistentialistiske og humanistiske tradition – og bedst beskrevet af Søren Kirkegård i hans udsagn om “at man, naar det i Sandhed skal lykkes een at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der”.

Målet er, at den enkelte får udviklet sine kompetencer til at blive mest muligt omverdens uafhængig i sit fremtidige voksenliv. At alle beboere og elever på Ørnehøj får udviklet deres selvværd og selvstændighed. Og troen på, at det er okay, at ingen kan alt. Men at alle kan noget!

Ørnehøjs pædagogik

Fonden Ørnehøj


Ørnehøjgårdsvej 11
4760 Vordingborg
Tlf.: 5531 2500

Email


info@ornehoj.dk

Telefontid


mandag – torsdag
9-12 og 13-15
Tlf.: 5531 2500

Udenfor kontortid,
kan vagten kontaktes på
Tlf.: 2086 2500

Privatlivspolitik

Vordingborg