Udslusning

Udslusning fra Ørnehøj og ud i livet

For mange er målet med et ophold på Ørnehøj et fokus på overgangen fra barn/ung til voksen. Og vi lægger vægt på, at de, der skal videre fra Ørnehøj har en afklaring af hvorledes voksenlivet skal forme sig. Det betyder:

– at fremtidig boform er afklaret
– at fremtidigt forsørgelsesgrundlag er afklaret
– at fremtidige beskæftigelsesmuligheder er afklaret

I praksis indebærer det, at vores socialrådgiver og praktikvejleder sammen med den enkelte beboer og eventuelt familien undersøger mulighederne for en blivende boligform. Hver enkelt har, når de forlader os, typisk forskelligt støttebehov. Vi udarbejder en samlet vurdering af behovet, herunder hvorvidt beboeren fremover vil kunne klare sig i egen lejlighed med støtte, eller har behov for et bofællesskab.

Vores socialrådgiver er behjælpelig med at udarbejde en ressourceprofil med henblik på afklaring af fremtidigt forsørgelses- og beskæftigelsesgrundlag.

Ørnehøjs jobkonsulent kan afdække fremtidige beskæftigelsesmuligheder (f.eks. fleksjob, ”skånejob” i virksomhed, beskyttet værksted el.lign.). Ofte har jobkonsulenten også fundet en arbejdsgiver i nærheden af den nye bolig.

Ørnehøjs socialrådgiver tilbyder at være tovholder i hele udslusningsfasen i samarbejdet mellem de mange forvaltningsenheder, der fremover har skal have ansvaret for borgeren.

Fonden Ørnehøj


Ørnehøjgårdsvej 11
4760 Vordingborg
Tlf.: 5531 2500

Email


info@ornehoj.dk

Telefontid


mandag – torsdag
9-12 og 13-15
Tlf.: 5531 2500

Udenfor kontortid,
kan vagten kontaktes på
Tlf.: 2086 2500

Privatlivspolitik

Vordingborg