Ørnehøjs historie

Ørnehøjs historie

– Ørnehøjs hovedbygning, Borgen, blev opført i 1912 af Arkitekt Anders Peter Kristensen, der herefter boede på Ørnehøj med sin familie.

– I perioden fra 1934 frem til 1967 blev Ørnehøj drevet privat af ægteparret Ellen og Karl Wiesner som ”ventetidshjem for åndsvage børn”, der ventede på at komme på en større anstalt. Der ligger flere gamle beskrivelser fra den tid, i en af dem hedder det bl.a.:
 “Børnene lever her et frit og sundt liv ved vand og strand under hjemlige forhold. De er optaget af hjemmets store og små begivenheder, af leg og beskæftigelse ude og inde. De dygtigste får nogen undervisning, og det hænder, at et barn udvikler sig så godt, at det overføres til Gl. Bakkehus.”

– I 1967 overtog Danmarks Lærerforeningen ejendommen og ombyggede den til kursusvirksomhed, hvorved der kom de mange værelser til. I den tidligere børnehjemsperiode var der sovesal i dagens dagligstue og forstanderparret boede på 1. sal.

– I 1985 stiftede Henrik Søstrup ”Værkstedsskolen Ørnehøj” – som tilbød en række praktiske og pædagogiske tilbud til den målgruppe Ørnehøj i dag er henvendt imod. Dette var starten på en lang rejse med vokseværk og nødvendige forandringer for at følge med tiden.

– I 2004 overtog Gutte Johansen jobbet som forstander og udviklingen af Værkstedsskolen Ørnehøj, der siden er blevet omlagt til Fonden Ørnehøj (2015) og hvor særligt pædagogisk relationskompetence og en anerkendende pædagogisk tilgang har været i fokus. Et felt hvor Ørnehøj i dag er blandt Danmarks førende insitutioner til målgruppen

(Ørnehøj, 1935)

(Ørnehøj, 2021)

Beliggenhed

Ørnehøj er beliggende ved Bakkebølle Strand 8 km uden for Vordingborg. Ørnehøj ligger i et særligt natursmukt område med adgang til egen strand i parklignende omgivelser.

De fysiske rammer

Hovedafdelingen Ørnehøj er beliggende i smukke velholdte gamle bygninger med udsigt udover Storstrømmen. Vi råder over følgende boenheder:

– Et døgnafsnit med sovende nattevagt: 15 enkeltværelser
– 2 udslusningsboliger: Mindre bofællesskaber med henholdsvis 6 og 4 pladser
– Et antal et- og toværelses lejligheder i selve Vordingborg by med tilknyttet specialpædagogisk bistand

Vi har værksteder til praktisk arbejdsprøvning og støttet beskæftigelse samt praktiske undervisningsfaciliteter inden for en lang række områder, samt specielt tilrettelagt undervisning i almene kompetencer på små hold.

I fritiden har vi egne boldbaner, fitness, MTB, sheltere til friluftsliv, musik og teater, IT, hjemmebiograf, go-cart og knallertværksted o.m.a.

Fonden Ørnehøj


Ørnehøjgårdsvej 11
4760 Vordingborg
Tlf.: 5531 2500

Email


info@ornehoj.dk

Telefontid


mandag – torsdag
9-12 og 13-15
Tlf.: 5531 2500

Udenfor kontortid,
kan vagten kontaktes på
Tlf.: 2086 2500

Privatlivspolitik

 

Vordingborg