VÆRDIGRUNDLAG

Ørnehøjs værdigrundlag tager afsæt i:

– Et eksistentielt og humanistisk menneskesyn og menneskers lige værd. Vi lægger vægt på, at alle vores beboere har deres integritet og ret til værdighed gennem så høj grad af selvbestemmelse over eget liv som muligt

– At alle borgere og især de med særlige behov, har krav på at blive mødt som et unikt menneske med sine særlige muligheder her i livet

– At vi alle har brug for succesoplevelser, som kilde til stadig vækst

– At der på Ørnehøj skal være højt til loftet og gives plads til den enkeltes udvikling i en stadig balance med og respekt for fællesskabet og de demokratiske værdier.

Det er vores målsætning:

– At den enkelte beboer opnår maksimal uafhængighed og størst mulig selvstændighed i forhold til bolig, socialt liv og eventuel beskæftigelse

– At styrke beboernes almene dannelse, sociale kompetencer og omverdensforståelse

– At uddanne unge med særlige behov til et voksenliv, der indeholder både et arbejds- og et fritidsliv, der svarer til det niveau den enkelte finder glæde og mening ved

– At give kompetenceudvikling frem mod en arbejdsmarkedstilknytning

– At bidrage til at vores beboere udvikler medborgerskab og tager mest muligt ansvar i eget liv og får en bevidsthed om indflydelse på eget liv

– At skabe nysgerrighed og undren og størst muligt selvværd hos vores beboere

– At bidrage til at den enkelte beboer udvikler bevidsthed om egne styrker og anerkendelse af egne svagheder

– At de borgere, der flytter videre har mål og ønsker for fremtiden og ser tilbage på livet på Ørnehøj som en god tid

Fonden Ørnehøj


Ørnehøjgårdsvej 11
4760 Vordingborg
Tlf.: 5531 2500

Email


info@ornehoj.dk

Telefontid


mandag – torsdag
9-12 og 13-15
Tlf.: 5531 2500

Udenfor kontortid,
kan vagten kontaktes på
Tlf.: 2086 2500

Privatlivspolitik

Vordingborg