Visitation & Indflytning

Visitation til Ørnehøj

På Ørnehøj lægger vi vægt på at en kommende beboer passer ind i vores målgruppe og den til enhver tid eksisterende beboergruppe.

Der kan nogle gange være venteliste for at få en plads på Ørnehøj. Vi anbefaler derfor at forældre, kommuner og UU-vejledere er ude i god tid, når man ønsker en ung ind på Ørnehøj. Vi har løbende optag, og er ikke afhængige af et skoleårs start eller slut.

Alle der skal optages på Ørnehøj skal inden de starter have været på besøg til en rundvisning og en visitationssamtale, hvor vi vurderer, om vi tror vi kan gøre en forskel med vores tilbud. Vi foretrækker, at få mulighed for at læse sagsakter og eventuelle psykologiske eller psykiatriske udredninger inden første visitationsbesøg finder sted.

Hvis vi er i tvivl om Ørnehøj er det rigtige sted, kan vi eventuelt tilbyde et praktikophold af kortere varighed, hvor vi mere indgåede vurderer, om Ørnehøj er det rigtige tilbud. Alternativt er vi behjælpelige med at finde et andet tilbud. Vi har et bredt samarbejde inden for Foreningsfællesskabet Ligeværd og dermed et bredt kendskab til andre tilbud, hvis det bliver nødvendigt.

Ved indflytning af ny borger

Når en ny beboer flytter ind på Ørnehøj bliver denne fra den første dag inviteret til en samtale med den socialrådgiver, der er tovholder og koordinator på det samlede forløb. Socialrådgiveren hjælper med de ting, der opstår undervejs. Socialrådgiveren udarbejder også de handleplaner, som skal sikre en progression undervejs i forløbet.

Derudover får beboeren en samtale med vores sygeplejerske, som hjælper med al kontakt til sundhedsmyndigheder, medicinering, personlig kontrol af f.eks. vægt, blodtryk eller lignende, hvis der er behov for det. Det er vigtigt vi ved, lige fra begyndelsen, hvilken medicin beboeren er ordineret, om beboeren lider af nogen former for allergi eller der er andre sundhedsmæssige ting Ørnehøj skal være opmærksomme på.

Endelig hjælper beboerens kontaktperson med at flytte ind på værelset og få det indrettet med de medfølgende personlige ejendele.

Værelserne på døgnafdelingen og i udslusningshusene er typisk møblerede. Det er dog muligt, at medbringe egne møbler, hvis beboeren ønsker det. Beboere i vores lejligheder har typisk møbleret med egne private møbler.

Fonden Ørnehøj


Ørnehøjgårdsvej 11
4760 Vordingborg
Tlf.: 5531 2500

Email


info@ornehoj.dk

Telefontid


mandag – torsdag
9-12 og 13-15
Tlf.: 5531 2500

Udenfor kontortid,
kan vagten kontaktes på
Tlf.: 2086 2500

Privatlivspolitik

Vordingborg