Dag- & STU-tilbud

Ørnehøjs uddannelses- og dagtilbud

Ørnehøjs dagtilbud omfatter Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), beskyttet beskæftigelse i henhold til SEL § 103, aktivitets- og samværstilbud i henhold til SEL § 104, Desuden ressourceforløb og aktiveringstilbud i henhold til Lov om aktiv beskæftigelse. Vi tilbyder også jobcentrene, at udarbejde særlig udredning med henblik på afklaring af behovet for førtidspension.

Alle dagaktiviteter kan foregå på Ørnehøjs egne værksteder. Derudover kan der også være mulighed for praktikordninger af forskellig omfang og varighed eller hjælp og støtte til ekstern uddannelse.

Form & Natur

Form & Natur er et multiværksted med flere praktiske fagligheder samlet i et fællesskab. På Form & Natur arbejder vi med et årshjul som de forskellige aktiviteter planlægges i. Nogle aktiviteter er faste og foregår gennem hele året, mens andre er mere sæsonbetonede opgaver. Vi arbejder samtidig tema-og projektbaseret med bl.a. FN’s Verdensmål.
Vores hverdag er meget skemalagt. Formiddagen bruges på udvalgte praktiske opgaver. Eftermiddag er der mulighed for at arbejde med selvvalgte projekter og opgaver.
Eksempler på opgaver kan være:
– Lære at betjene haveredskaber og havetraktorer
– Lære at betjene symaskiner
– Lære at betjene laserskærer
– Mindre anlægs- og vedligeholdelsesopgaver ude
– Pasning af grønne områder
– Kreative aktiviteter

Køkken & Service

Køkken- og servicelinjen har ansvaret for fremstilling af både de varme og de kolde måltider til vores døgnafdeling. Egenkontrol, opbevaring af forskellige fødevarer samt kendskab til almindeligt anvendte råvarer og princippet fra jord til bord er vigtige elementer. Vi bager vores eget brød, bruger meget grønt og handler gerne lokalt med årstidens råvarer.

Bløde værdier som samarbejde, mødestabilitet og sociale spilleregler indgår i hverdagens opgaveløsning. Såvel som kendskab til arbejdsmiljøregler og sikkerhedsforanstaltninger har en betydelig plads.

Emneværkstedet – almen undervisning

Emneværkstedet er et tværfagligt alment skolefagligt undervisningstilbud til alle Ørnehøjs beboere. Her kan den enkelte deltage i ganske få timer eller flere dage på en uge – alt afhængig af behov og læringslyst. 

Undervisningen tilrettelægges efter den enkelte aktuelle behov som f.eks. hjælp til teoriundervisning i forhold kørekort, lektiehjælp ved ekstern skolegang, undervisning der støtter læringen på de praktiske linjer, forberedelse af praktikophold o.lign.

Beboerne arbejder med egne individuelle læringsmål lige fra førskoleniveau over udskolingsniveau, til lektiehjælp på ungdomsuddannelsesniveau.

STU – Særlig Tilrettelagt Uddannelse – For unge med særlige behov

Undervisningsministeriet offentliggjorde deres benchmarkanalyse vedr. STU-uddannelsen og STU-tilbud i januar 2019, og konkluderede blandt andet:

”De primære fund i forbindelse med indslusningsprocessen er, at når der bliver skabt det rette match mellem elev og STU-institution, kan det have en positiv betydning for frafaldet. Det kommer særligt til udtryk ved, at der i de kommuner hvor forældre oplever at blive inddraget i tilrettelæggelsen af uddannelsesforløbet, får information om STU via besøg på skolen og oplever at STU-forløbet passer til elevens behov og ønsker, er et lavere negativt frafald. Hvorvidt forældrene oplever, at STU-forløbet passer til elevens behov og ønsker, har også en positiv sammenhæng med udslusningen i kommunen”

På Ørnehøj lægger vi vægt på, at vores STU-tilbud er en særlig tilrettelagt uddannelse. Det betyder, at vi udarbejder et individuelt forløb for den enkelte unge med udgangspunkt i den enkeltes ønsker, interesser, evner og ressourcer i samspil med den unges familie og UU-vejleder. Vi har derfor ikke to unge der har samme uddannelsesplan. Alle behandles individuelt og særligt. Vores STU-tilbud er placeret sydligt på Sjælland med adgang til en række aktiviter i såvel nærområde eller andre dele af Sydsjælland.

Fonden Ørnehøj


Ørnehøjgårdsvej 11
4760 Vordingborg
Tlf.: 5531 2500

Email


info@ornehoj.dk

Telefontid


mandag – torsdag
9-12 og 13-15
Tlf.: 5531 2500

Udenfor kontortid,
kan vagten kontaktes på
Tlf.: 2086 2500

Privatlivspolitik

 

Vordingborg