Dagtilbud

Ørnehøjs dagtilbud omfatter Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), beskyttet beskæftigelse i henhold til SEL § 103, aktivitets- og samværstilbud i henhold til SEL § 104, Ressourceforløb og aktiveringstilbud i henhold til Lov om aktiv beskæftigelse.

Alle dagaktiviteter kan foregå på Ørnehøjs egne værksteder. Derudover kan der også være mulighed for praktikordninger af forskellig omfang og varighed, hjælp og støtte til ekstern uddannelse, Se nedenstående.

Grøn Linje

På grøn linje er det muligt at få en praktisk faglig opkvalificering og beskæftigelse inden for det grønne område samt lettere vedligeholdelsesopgaver. Der arbejdes med:

 • sæsonbetonede pleje og vedligeholdelsesopgaver i grønne anlæg
 • pasning og dyrkning af grønne områder
 • maskinkendskab og sikkerhedsregler
 • redskabs- og maskinvedligeholdelse
 • service- og reparationsopgaver samt lettere bygningsvedligehold

Bløde værdier som samarbejde, mødestabilitet og sociale spilleregler indgår i hverdagens opgaveløsning. Såvel som kendskab til arbejdsmiljøregler og sikkerhedsforanstaltninger har en betydelig plads.

Køkken & Service

På køkken- og servicelinjen er det muligt at få en køkken- og servicefaglig opkvalificering og beskæftigelse. Der arbejdes med:

 • Arbejdsgange og funktioner i et storkøkken
 • Service og servering
 • Grundlæggende kendskab til køkkenhygiejne
 • Sund kost og madkultur

Køkken- og servicelinjen har ansvaret for fremstilling af både de varme og de kolde måltider til vores døgnafdeling. Egenkontrol, opbevaring af forskellige fødevarer samt kendskab til almindeligt anvendte råvarer og princippet fra jord til bord er vigtige elementer. Vi bager vores eget brød, bruger meget grønt og handler gerne lokalt med årstidens råvarer. Bløde værdier som samarbejde, mødestabilitet og sociale spilleregler indgår i hverdagens opgaveløsning. Såvel som kendskab til arbejdsmiljøregler og sikkerhedsforanstaltninger har en betydelig plads.

Design Linjen

På Design Linjen opnås færdigheder og kompetencer i at forstå en produktionsproces fra ide til færdigt produkt. Der arbejdes med

 • Brug af IT og laserskærer
 • Keramik og porcelæn
 • Kreativ tænkning, formgivning og farvelære
 • Ideudvikling, egne iagttagelser og eksperimenter omkring design
 • Salg og markedsføring

Der lægges vægt på at de endelige produkter har en kvalitet, der gør dem salgsbare. Produkterne sælges direkte fra værksteder og fra lokale butikker.

Bløde værdier som samarbejde, mødestabilitet og sociale spilleregler indgår i hverdagens opgaveløsning. Såvel som kendskab til arbejdsmiljøregler og sikkerhedsforanstaltninger har en betydelig plads.

Emneværkstedet

Emneværkstedet er et tværfagligt alment skolefagligt undervisningstilbud til alle Ørnehøjs beboere. Her kan den enkelte deltage i ganske få timer eller flere dage på en uge – alt afhængig af behov og læringslyst. Der er muligheder for:

 • At vedligeholde og udvikle boglige færdigheder inden for dansk, matematik og sprog
 • At udvikle kulturel forståelse
 • At udvikle kommunikative færdigheder
 • opnå en almen viden om samfundsmæssige forhold

Undervisningen tilrettelægges efter den enkelte aktuelle behov som f.eks. hjælp til teoriundervisning i forhold kørekort, lektiehjælp ved ekstern skolegang, undervisning der støtter læringen på de praktiske linjer, forberedelse af praktikophold o.lign.

Undervisningen i værkstedet tager udgangspunkt i ”zonen for nærmeste udvikling” og principperne bag læringsstile. Undervisningen tager altid udgangspunkt i den enkelte elev, og der udarbejdes en individuel undervisningsplan, der bygger videre på elevens faglige, sociale, og personlige kompetencer, de individuelle behov, ønsker og muligheder. Med teorien om de mange intelligenser får eleverne mulighed for at finde deres styrkeområder i bestræbelsen på at opnå størst mulighed for indlæring.

Eleverne arbejder med egne individuelle læringsmål lige fra førskoleniveau over udskolingsniveau, til lektiehjælp på ungdomsuddannelsesniveau.

Praktikophold

Ørnehøj har en praktikvejleder der etablerer praktikophold hos private og offentlige arbejdsgivere i lokalområdet.

Gennem praktikken får den enkelte beboer mulighed for at:

 • Få kendskab til arbejdsmarkedet på det generelle plan
 • Få kendskab til konkrete arbejdsfunktioner med henblik på erhvervsafklaring
 • At opøve individuelle kompetencer i relation til mødestabilitet, samarbejde, opgaveforståelse & arbejdsidentitet

Nogle praktikophold har karakter af arbejdsprøvning med henblik på afklaring af mulighederne for f.eks. fleksjob eller førtidspension.

Et praktikopphold kan bestå af en enkel dags varighed eller alle ugens dage. Ligeledes kan praktikophold tidsmæssigt forløbe over nogle få uger eller flere måneder. Det er vigtigt, at praktikken afspejler den enkeltes behov. Vi samarbejder med en mangfoldighed af praktikværter og nye kommer hele tiden til.

Eksempler på praktikområder vi har god erfaring fra:

 • Butiksområdet
 • Håndværksfag
 • Landbrug
 • Gartneri
 • Service medhjælper indenfor ejendomsområdet, det grønne område, campingpladser mv.
 • Børneinstitutioner
 • Ældreforsorg
 • Køkkenfaglige områder herunder kantinedrift og restaurationsbranchen
 • Frivillige hjælpeorganisationer, genbrugsbutikker o.lign.

Eksterne tilbud

På Ørnehøj samarbejder vi med en række uddannelsessteder såsom VUC, tekniske skoler, social- og sundhedsskoler, folkeskoler m.v. om uddannelse til de af vores beboere der kan følge en ekstern uddannelse. Igennem årene har flere haft stor glæde af at tage et enkelt fag på VUC.

Vi har et tæt samarbejde med det eksterne uddannelsessted med løbende vurdering af eventuelle støttebehov. De beboere der er i ekstern uddannelse vil typisk modtage lektiehjælp i emneværkstedet.

Fonden Ørnehøj

Ørnehøjgårdsvej 11
4760 Vordingborg
Tlf.: 5531 2500

Email

info@ornehoj.dk

Telefontid

Mandag – Torsdag
Kl. 9-12 & 13-15
Tlf.: 5531 2500

Udenfor kontortid,
kan vagten kontaktes på
Tlf.: 2086 2500

Vordingborg